خانه > خلاق ۲

خلاق ۲

نام و نام خانوادگی بختیاری
میزان تحصیلات  لیسانس
سابقه خدمت  ۱۸ سال

 

سید علیرضا سپهری حسن غلامی سید علیرضا سپهری مانی وکیلی شهاب دولتی
علیرضا نانچیان آرین احمد طالع پارسا حق بین