خانه > فراز ۱

فراز ۱

نام و نام خانوادگی فریدون عمومی
میزان تحصیلات لیسانس
سابقه خدمت ۲۳ سال

 

محمدحسن قاسم نژاد محمد امین طاهری محمدامین لطفی مهیار حسین پور امیررضا آذری
امیرحسین هدایتی