خانه > خبر > ده خصلت سگ

ده خصلت سگ

مرحوم نخودکی به نقل از “امیرالمومنین على علیه السلام” ارواحنا فداه می فرمایند:

قال على (ع) :
“طوبی لمن کان عیشه کعیش الکلب،
ففیه عشره خصال ؛
فینبغی ان یکون کلها فى المؤمن”.
خنک آن کس که چون سگان ،
زندگى کند.
در این حیوان ده خصلت است،
که مؤ من به داشتن آنها سزاوار است .

“لیس له مقدار بین الخلق
و هو حال المساکین”.
نخست : آنکه،
“سگ را در میان مردمان ، قدرى نیست”؛
و این ، همان حال “مسکینان” و بیچارگان است .

“ان یکون فقیرا لیس له مال و لا ملک و هو صفه المجردین”.
دوم : آنکه،
“مالى و ملکى از آن او نیست”؛
و این همان صفت “مجردان “است .

“لیس له مأوی معلوم و الارض کلها له بساط و هو من علامات المتوکلین”.
سوم : آنکه،
“او را خانه و لانه اى معین نیست و هر جا که رود، رفته است”؛
و این علامت “متوکلان” است .

“ان یکون اکثر اوقاته جائعا و هو من علامات الصالحین”.
چهارم : آنکه،
“اغلب اوقات گرسنه است”؛
و این ، عادت “صالحان” است .

“ان ضربه صاحبه لا یترک بابه و هو من علامات المریدین”.
پنجم : آنکه،
“اگر صد تازیانه از دست صاحب خود خورد، در خانه او را رها نمى سازد”؛
و این صفت “مریدان” است .

“لا ینام من الیل الا القلیل و ذلک من اوصاف المحبین”.
ششم : آنکه،
“شب هنگام بجز اندکى نمى آرمد”؛
و این حالت “محبان” و دوستداران است .

“انه یطرد و یخفی ثم یدعی فیجیبو و لا یحقد و ذلک من علامات الخاشعین”.
هفتم : آنکه،
“رانده مى شود، و ستم مى کشد، لیکن چون بخوانندش ، بدون دلگیرى باز مى گردد”؛
و این ، نشانه “فروتنان” است .

“یرضی بما یدفع الیه صاحبه و هو حال القانعین”.
هشتم : آنکه،
“به هر خوراک که صاحبش به او مى دهد، راضى است”؛
و این حال “قانعان” است .

“اکثر عمله السکوت و ذلک من علامات الخائفین”.
نهم : آنکه،
“بیشتر لب فرو بسته و خاموش است”؛
و این علامت “خائفان” است .

“اذا مات لم یبق منه المیراث و هو حال الزاهدین”.
دهم : آنکه،
“چون بمیرد، میراثى بجاى نگذارد”؛
و این حالت “زاهدان” است .

همچنین ببینید

پذیرفته شدگان مدرسه نمونه دولتی

ما کارکنان دبستان سعادت ضمن تبریک به این عزیزان برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت از …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *