خانه > پیام > سیره ی تربیتی امام حسن مجتبی ( ع )

سیره ی تربیتی امام حسن مجتبی ( ع )

iبشر ازدیرباز در آرزوی ساختن جامعه ای مترقی، سالم و به دور از انحراف بوده است و این مهم زمانی میسر می شود که افراد جامعه از نظر جسم، روح و عقل سالم باشند. وظیفه تربیت این است که سلامت روانی افراد را حفظ کند و وجدان آنها را برای داشتن احساس و شعور تغذیه کند و میا

همچنین ببینید

پذیرفته شدگان مدارس معتبر تهران

پذیرفته شدگان مدارس معتبر شهر تهران مانند: انرژی اتمی -علامه طباطبایی-مفید و… ما کارکنان دبستان …